Umbra software je sistem integrator svetski poznatih kompanija, i kao takva pruža savremena rešenja u oblasti automatizacije i nadzorno upravljačkih sistema. Ključni pokretački motivi preduzeća su profesionalnost i visok kvalitet u primeni najsavremenije nadzorno upravljačke tehnologije.

Primenjujući najsavremeniju tehnologiju u oblasti nadzora, upravljanja i regulacije, kao i moderna sistemska rešenja, Umbra software konstantno gradi čvrste veze sa Korisnicima, te na taj način učvršćuje svoju poziciju na tržištu.

umbra software se ne orijentiše samo na domaće tržište: konstantan rast poslovanja kompanije se obezbeđuje nuđenjem naših rešenja i usluga i na inostranom tržištu.

Rešenja koja pruža Umbra software su visoko funkcionalna i u saglasnosti sa internacionalnim standardima.

KONTAKT: UMBRA SOFTWARE d.o.o. Sanska 26 11000 Beograd, Srbija +381 11 3986 888 info@umbra.rs www.umbra.rs