Softverska rešenja za industriju • Industrija 4.0 • Efikasan inženjering • Internet of Things

Exor Eti d.o.o. Beograd je na svom štandu predstavio profesionalni softver EPLAN za projektovanje i izradu tehničke dokumentacije kompanije EPLAN Software & Service GmbH sa akcentom na module Pro Panel za 3D modelovanje razvodnih ormana i Fluid za projektovanje hidrauličkih i pneumatskih sistema. Na štandu su posetioci mogli da se upoznaju i popričaju sa ekspertima i da uživo vide neke od uspešno realizovanih projekata, kao i sve mogućnosti za saradnju, neposredno ili preko partnera.

 

 

 

Drugi bitan deo prezentacije bila je zenon platforma za automatizaciju kompanije COPA-DATA iz Austrije. Poseban osvrt bio je na prikazu mogućnosti nove verzije zenon 8.00, koja je predstavljena u aprilu 2018 godine, i njenoj primeni u prehrambenoj industriji, poljoprivredi i energetici kao i naprednih funkcija i modula – Process Recorder, 3D integracija i GIS.

image description

KONTAKT: EXOR ETI d.o.o.
Radoja Domanovića 16
11000 Beograd, Srbija
tel: +381 11 4077 165
tel/fax: +381 11 4063 414
e-mail: info@exor-eti.rs
www.exor-eti.rs