Kompanija HENNLICH je u skladu sa sajamskim sloganom “Korak u budućnost” na 62. Međunarodnom Sajmu tehnike predstavila najnovija dostignuća na polju energetskih lanaca, visokofleksibilnih kablova, kliznih ležajeva, sistema za linearno kretanje, mlaznica, zaptivača, sistema i opreme za podmazivanje, opruga, pumpi i dozirnih sistema, merno regulacione opreme, vazdušnih hladnjaka, topova za suzbijanje prašine, izmenjivača toplote, pneumatike, filtera, armature, zaustavljača plamena i uređaja za pretovar.

Pored čak 600 izlagača, najveću pažnju privukao je igus Dino robot, specijalno dizajniran i izrađen u najvećoj ispitnoj laboratoriji na svetu. Prilikom otvaranja sajma, ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, posebnu pažnju posvetio je izloženom eksponatu igus Dino robota.

image description

U korak sa trendovima i inovacijama HENNLICH prodajni asortiman podrška je industrijama na putu racionalizacije troškova, skraćenja perioda zastoja, povećanja produktivnosti i pouzdanosti u radu.

KONTAKT: HENNLICH d.o.o.
Radomira Markovića 1
11000 Beograd, Srbija
+381 11 63 098 17
e-mail: office@hennlich.rs
www.hennlich.rs