Superiorno učvršćivanje i hvatanje

Između mnogih Schunk proizvoda, posetioci su mogli videti i dva Schunk sistema za učvršćivanje: MAGNOS magnetni sistem za učvršćivanje namenjen držanju feromagnetnih komponenti i VERO-S modularni sistem sa više od 1000 mogućih načina za čvrsto držanje predmeta.

Griperima je obraćena posebna pažnja, budući da Schunk u svom programu ima preko 2500 različitih griper modula namenjenih ugradnji u robotske ruke.

image description

KONTAKT: SCHUNK Intec GmbH
Friedrich-Schunk-Straße 1
A-4511 Allhaming, Austrija
+43 7227 22399-0
info@at.schunk.com
www.at.schunk.com