Spirax Sarco

OES se bavi distribucijom regulacione, zaporne i sigurnosne armature, opreme za parne sisteme, razmenjivača toplote i toplotnih podstanica.

Na štandu su se mogli videti automatski regulacioni ventili, reduciri pritiska, odvajači kondenzata sa plovkom i termodinamički, sigurnosni ventili, merači protoka, kuglaste slavine i zaseban Spirax Sarco sistem za kontrolu temperature prostora.

KONTAKT: OPTIMAL ENERGY SOLUTION d.o.o.
Jovana Marinovića 3/4
11000 Beograd, Srbija
+381 11 405 77 35
sales@oes-eu.com
www.oes-eu.com