Gazela je kao predstavnik kompanije Mahr prikazala mernu opremu za dimenzijsku metrologiju.

Gazela je i vodeći slovenački proizvođač PVD tvrdih presvlaka za zaštitu reznog alata, alata za brizganje i savijanje.

KONTAKT: GAZELA d.o.o. Kajuhova 12 8270 Krško, Slovenija tel: +386 7 488 0 488  e-mail: info@gazela.si www.gazela.si